E-Learning
Courses
Boot Camp
Instructor Profile
Certificate
ปฏิทินการสอน
วิธีการชำระเงิน
 
 
 
            ราเน็ท มีบริการที่ใช้ความได้เปรียบทั้งด้านทีมงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพียบพร้อมทั้งเทคนิคต่างๆ ที่เคยใช้แก้ปัญหาหน้างานจริง และความพร้อมของอุปกรณ์เครือข่ายชั้นสูงของ Cisco ให้ทดลองใช้งานได้จริง ในการอบรมเชิงปฏิบัติจริงอย่างเข้มข้น และบางหลักสูตรจะเพิ่มบรรยากาศการเรียนรู้ด้วยการพาไปเข้าค่ายตามรีสอร์ทในจังหวัดปราจีนบุรีของเรา โดยคัดเลือกผู้เข้าเรียนครั้งละไม่เกิน 2 - 8 คน เพื่อให้ได้บรรยากาศและมีสมาธิกับการตะลุยแล็ปปฏิบัติที่เลียนแบบสถานการณ์จริง ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้เรียนที่ผ่านหลักสูตรดังกล่าวจะมีความมั่นใจในการนำไปใช้งานจริงได้อย่างเต็มที่ นับเป็นคอร์สที่จัดขึ้นนานๆ ครั้ง ผู้ที่สนใจจึงไม่ควรพลาดโอกาสเข้าร่วมเป็นอย่างยิ่ง
 
รหัสวิชา: NA301
ระยะเวลาเรียน: 5 วัน เรียนที่สถาบัน
ราคา: 12,900 บาท
สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ:
ทักษะการตั้งค่า และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ตามสถานการณ์จำลองที่ราเน็ทพัฒนาขึ้นจากการทำงานจริง จากการคร่ำหวอดกับอุปกรณ์จริงและปัญหาที่พบจริงตลอด 5 วัน ตามเนื้อหาที่ครอบคลุมระดับ CCNA จะทำให้ท่านมีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และเสริมเขี้ยวเล็บในอาชีพวิศวกรเครือข่ายได้เป็นอย่างดี

จำกัดผู้เรียนมากสุดครั้งละ 2 คน
รหัสวิชา: NP301
ระยะเวลาเรียน: 3 วัน
ราคา: 48,500 บาท
สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ:
ทักษะที่ใช้ได้จริงในการทำงานด้านเครือข่ายตามความรู้ระดับ CCNP
 
รหัสวิชา: NP302
ระยะเวลาเรียน: 3 วัน
ราคา: 48,500 บาท
สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ:

ทักษะที่ใช้ได้จริงในการติดตั้งระบบความปลอดภัยแบบครบวงจรตามหลักของ Cisco อันได้แก่ การตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่ายพื้นฐาน การติดตั้งไฟร์วอลล์ด้วยอุปกรณ์ Cisco ASA การจัดการ VPN การติดตั้งระบบบันทึก Log ด้วย Cisco MARS และการใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะเช่น Cisco IPS และเซิร์ฟเวอร์ Cisco Security Manager (CSmgr)คอร์สอบรม CCNA CCNP (ROUTE SWITCH TSHOOT) CCDA CSE ติดตั้งวางระบบ Cisco จำหน่าย-ให้เช่าอุปกรณ์ Cisco ทำ MA ขายประกัน SMARTnet

Ranet Co., Ltd. 191 Soi Prachasanti, Ratchadaphisek Road, Huai Khwang, Bangkok 10310
Tel.: 084 111 6944, 082 080 9191      Contact Details
Copyright © 2021. All rights reserved.

หมายเหตุ - บริการต่างๆ โดยเฉพาะด้านการอบรมของราเน็ท ไม่มีความเกี่ยวข้องกับทางบริษัท ซิสโก้ ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด
หรือ Cisco Systems, Inc ใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งโลโก้ ภาพและตราสินค้าใดๆ บนเว็บ ถือเป็นสิทธิ์ของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ